◆タイ、新作映画封切り作品

[ A D ]

バンコク、映画館・封切り作品
< 2015年5月 >


2015年5月にバンコクで劇場公開されるタイ映画です


[ Yes or No 2.5 ]
イエス・オア・ノー 2.5
クラップ・マー..プア・ラック・ター
Yes or No 2.5 กลับมา..เพื่อรักเธอ
[ 監 督 ] キラティ・ナークインタノン(ティム)<Kirati Nakintanon/กิรติ นาคอินทนนท์>
[ 出演者 ] スパナート・チットリラー(ティナー)<Supanart Jittaleela(Tina)/ศุภนาฎ จิตตลีลา>、ピムパカーン・バーンチャウォン(ピケー)<Pimpakan Bangchawong(Pique)/พิมพกานต์ บางชะวงษ์(ปีเก้)>、スナンター・ユーンニヨム<สุนันทา ยูรนิยม>、チャンサコーン・キットティワタナコーン<จันษกร กิตติวัฒนากร>
[ 備 考 ] ※28日公開予定。ドラマ。日本の映画祭でも上映された「ジェリーフィッシュの恋(Yes or No/イエス・オア・ノー)」シリーズの傍系?作品。監督は、サラサワディー・ウォンソムペット(Sarasawadee Wongsompetch)からキラティ・ナークインタノンに変わっている。また、シリーズの主演二人の内片方のスチャー・マーナイン(スチャーラット・マーナイン/Sucharat Manaying)は、出演していないらしい。もう一方のスパナート・チットリラーは出演しているが、役名が前作までのキム(คิม)からワイ(ไวน์)に変わっている。
 相手役の三人の女性ピムパカーン・バーンチャウォン、スナンター・ユーンニヨム、チャンサコーン・キットティワタナコーンは、いずれも映画初出演。
 キラティ・ナークインタノン監督には、日本でDVD化された「ファースト・キス(First Kiss)」<2012年>、「シークレットルームNO.7(Secret Room NO.7)」<2006年>や「3 AM パート 2 (ティー・サーム クーン・サーム 3D/3 AM Part 2)」<2014年>の中の「コーンウェーン」、「スリー・エー・エム(3 A.M.)」<2012年>の中の「ルアン・ホー・コン・ターイ」などの作品がある。原題は、「イエス・オア・ノー 2.5 あなたを愛するために帰って来た」という意味。
[ H P ] Facebook


[ Kruato ]
クルーア・トー
ขรัวโต
[ 監 督 ] ソムキアト・ルアンプラパット<สมเกียรติ เรือนประภัสสร์>
[ 出演者 ] セーター・シラチャーヤー<เศรษฐา ศิระฉายา>、プラチャヤー・プラトゥムデート<ปรัชญา ประทุมเดช(น้ำแข็ง)>、バーラミー・チャムナーンキット<บารมี ชำนาญกิจ>、ジェーサダーポーン・チョムシー<Jesadaporn Chomsri/เจษฏาพร ชมศรี>
[ 備 考 ] ※28日公開予定。ノンフィクション作品。
[ URL ] Facebook


[ ・・・ ]
パー・ヘープピー シー・ター・ヨ
ป้าแฮปปี้ sheท่าเยอะ
Teaser1
Teaser2
Teaser3
MV แฮปปี้ ดีออก - กอล์ฟฟี่
Sung by เบน ชลาทิศ
MV แฮปปี้ ดีออก - กอล์ฟฟี่ [Ver.ตัวอย่างภาพยนตร์]
by เบน ชลาทิศ
O.S.T. 「แฮปปี้ ดีออก」
[ 監 督 ] พฤกษ์ เอมะรุจิ
[ 出演者 ] ケーマニット・チャーミコーン<Khemanit Jamikorn/เขมนิจ จามิกรณ์(แพนเค้ก)>、ベーン・チャラーティット<benchalatit/เบน ชลาทิศ>
[ 備 考 ] ※21日公開予定。コメディー作品。M-Thirtynine社作品。主演女優のケーマニット・チャーミコーンは、映画の中で演技をするのは初めて。しかし、日本でも劇場公開された「エラゴン 遺志を継ぐ者(Eragon)」<2006年/アメリカ、イギリス、ハンガリー>で声のみの出演をしている。基本的には、モデルのようだ。主演男優のベーン・チャラーティットは、映画初出演。歌手で、TVドラマにも出演している。原題は、「ハッピー(Happy)おばさん」という意味。
[ H P ] Facebook


[ The Black Death ]
ブラック・デス
ผีห่าอโยธยา
O.S.T.「Eternity(ไม่ว่าเมื่อไหร่)」
[ 監 督 ] チャルームチャートリー・ユコン<ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล>
[ 出演者 ] ポンサコーン・メーターリカーノン<พงศกร เมตตาริกานนท์(เต้ย)>、ソーンヤー・シンハ<ซอนญ่า สิงหะ,แม็กกี้(แคท)>、アーパー・パーウィライ<อาภา ภาวิไล>、タナポン・マハトーン<เอเอฟ ธนพล มหธร(แต๊บ)>、ウィーリー・ラダーパン<วีรี ละดาพันธ์(โซดา)>、คานธี วสุวิชย์กิต(คาน)、ชลัฎ ณ สงขลา(หนึ่ง)、ชาติ อรรถจินดา、ปรางค์วลัย วงศ์สว่างวงศ์(แนน)
[ 備 考 ] ※14日公開予定。ホラー作品。サハモンコン・フィルム配給。チャルームチャートリー・ユコン監督には、「インスペクター・マッド・ドッグ(ザ・コップ/Inspector Mad Dog/The Cop)」<2013年>などの作品がある。原題は、「アユタヤーのコレラの霊」というような意味か?


[ Postcard From Nowhere ]
ポストカード・フローム・ノーホェア
โปสการ์ดที่ไม่มี....ที่มา
Teaser.1
[ 監 督 ] ポンワット・タンヌクーン<พงษ์วัฒน์ ตันนุกูล>
[ 出演者 ] リオー・プット(プティポン・シーワット)<Leo Put/ลีโอ พุฒ(พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์)>、サラーウット・マードトーン<สราวุธ มาตรทอง>、ウォーラナン・チャンタラット<วรนันท์ จันทรัศมิ์>
[ 備 考 ] ※7日公開予定。ドラマ。LINE TIME FILM作品。プティポーン・シーワットは、日本でDVD化された「Deadman デッドマン(Opa Patika)」<2007年>、「ロケットマン !(Dynamite Warrior/Tabanfire)」<2006年>などに出演している俳優&歌手。原題は、「届け先のないポストカード」と訳すのか「送り主のないポストカード」と訳すのであろうか?
[ H P ] Facebook


[ Keetarajaniphon Bot Pleng Nai Duang Chai Rat ]
キータラーチャニポン
ボット・プレーン・ナイ・ドゥアン・チャイ・ラート
คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์
Trailer 「スマイルズ」
Trailer 「シンガーズ」
Trailer 「フォーリング・レイン」
Trailer 「ダーオ」
[ 監 督 ] 【スマイルズ(Smiles/อมยิ้ม)】
 ผกก. วัลลภ ประสพผล

【ダーオ(ดาว)】
 ヨンユット・トンコーントゥン<Yongyuth Thongkongtoon/ยงยุทธ ทองกองทุน>

【フォーリング・レイン(Falling Rain/ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง)】
 パークプム・ウォンプム<Parkpoom Wongpoom/ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ>

【シンガーズ(The Singers)】
 ノンシー・ニミブット<Nonzee Nimibutr/นนทรีย์ นิมิบุตร>
[ 出演者 ] 【スマイルズ(Smiles/อมยิ้ม)】
 ชานน สันติธรกุล、ญานนีน ภารวีไวเกล、กลรัตน์ เตชะอินทร์、กัญฐ์เอนก นัยนาประเสริฐ,、สุดาพร เทศนะนาวิน

【ダーオ(ดาว)】
 ธนากร โปษยานนท์、จารุภัส ปัทมะศิริ、กฤตเมธ เมืองดี、วศิน เกิดนานา、อภิธาร รุ่งเจริญรอด、พรรณสิริ โฆษิตสุริยะพันธุ์、ธัชพงศ์ รักตวัตร、สุกัญญา มงคล

【フォーリング・レイン(Falling Rain/ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง)】
 นพชัย ชัยนาม、อะตอม สัมพันธภาพ、พงศ์ภัทร์ พงษ์ประไพ、โยธิน มาพบพันธ์、คุณากร เกิดพันธุ์、วิทยา ปานศรีงาม、ภารดี อยู่โสภา

【シンガーズ(The Singers)】
 นีรนุช ปัทมสูต、วาสนา ชลากร、อนัญญา ธรรมวิชุกร
[ 備 考 ] ※7~10日メジャー・シネプレックス系で無料上映予定。四話からなるオムニバス作品。

【スマイルズ(Smiles/อมยิ้ม)】
 原題は、「ニヤニヤする」という意味。

【ダーオ(Dao/ดาว)】
 ヨンユット・トーンコーントゥン監督には、日本で劇場公開された「アタック・ナンバーハーフ 2 全員集合!(Iron Ladies 2)」<2002年>、「アタック・ナンバーハーフ(Iron Ladies)」<2000年>、日本の映画祭で上映された「ベスト・オブ・タイムズ(Best of Times)」<2009年>や「フォウビア(Phobia)」<2008年>の中の「ロウンリネス(Loneliness)」、「ケーン・チャニー・カップ・イーエープ(メトロセクシュアル/Gang Chanee Gub Eabb/Metrosexual)」<2006年>、「メイド(M.A.I.D)」<2004年>などの作品がある。

【フォーリング・レイン(Falling Rain/ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง)】
 ノンフィクション作品。ウタイタニー、カーンチャナブリー、タークの各県にまたがる、ユネスコの世界遺産にも登録されているフアイ・カー・ケーン自然保護区(Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary)を守ったスープ・ナーカサティアン(Seub Nakhasathien/สืบนาคะเสถียร)の物語。
 パークプーム・ウォンプーム監督には、日本で劇場公開された「心霊写真(Shutter)」<2006年>や「フォウビア 2」の中の「Salvage(廃物)」、「フォウビア(Phobia)」の中の第四話「Last Fright」、「アローン(Alone)」<※共同監督>などの作品がある。原題は、「フアイ・カー・ケーンに雨が降る」という意味。

【シンガーズ(The Singers)】
 ノンシー・ニミブット監督には、日本でも公開された「ジャンダラ 背徳の情事(Jan Dara)」<2001年>、「ナンナーク(Nang Nak)」<1999年>、映画祭で上映された「タイムライン(タイムライン チョットマーイ・クワームソンチャム/Timeline Chotmai Khwamsongcham」<2014年>、「ランカスカ海戦 パイレーツ・ウォー(Queens of Langkasuka)」<2008年>、DVD化された「THREE 死への扉(THREE)」<2002年>の中の「The Wheel」や「ディストーション(Distortion)」<2012年>、「オーケー・ベートン(OK Baytong)」<2003年>、「ダン・バイアリーズ・アンド・ヤング・ギャングスターズ(Dang Bireley's and Young Gangsters)」<1997年>、TVドラマ「ヌア・メーク 2 ムープラープ・チョームカマンウェート(Nua Mek 2 Mue Prab Jom Kamangwet)」<2012年>、「ヌア・メーク(Nua Mek(Beyond Comparison))」<2010年>などの作品がある。
[ URL ] Facebook
H P


A
D
【 タイ映画 & ミュージック DVD, CD販売サイト 】


※各写真、映像、文章等は無断で使用することはできません。
< (C) Copyright managed by Asia Network Co., Ltd./All rights reserved. >